Aktualności :: Warsztaty - KOD ZACHOWANIA - JAK ROZUMIEĆ I UCZYĆ DZIECI SPRAWIAJĄCE DUŻE PROBLEMY


Warsztat ten oparty jest na książce Jessici Minahan i dr Nancy Rappaport pt. "Kod zachowania. Praktyczny poradnik, jak rozumieć i uczyć dzieci sprawiające duże problemy".

ADRESACI SZKOLENIA:

Jest to warsztat dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników służb więziennych, wolontariuszy w/w placówek i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

I część warsztatu: (30 godzin)
termin: 9-10.05.2014 oraz 8.06.2014 w godz. 9.00 – 16.00

II część warsztatu: (30 godzin)
termin: 11-12.10.2014 oraz 28.11.2014 w godz. 9.00 – 16.00

Miejsce: Świetlica profilaktyczno-wychowawcza „Przygoda”, ul. Sikorskiego 26, Zielona Góra

Więcej o warsztacie: (plik do pobrania...)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego -- 21 - 22 listopada 2013 roku w Zielonej Górze.

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze i Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem:

Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego,
21 - 22 listopada 2013 roku w Zielonej Górze.


Program konferencji: (plik do pobrania...)

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym:
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Urzędu Miasta Zielona Góra

Tematem przewodnim konferencji będzie bezpieczeństwo, dokładniej zewnętrzne wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego. (Więcej...)

Dyżury dla mieszkańców

Udzielana pomoc i porada jest bezpłatna. Działalność jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra. (więcej - plik do pobrania...)

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat"

"Patronat" jest organizacją non-profit, ujętą w rejestrze organizacji pożytku publicznego, z siedzibą główną w Warszawie - KRS 0000107241.

W skład Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat" wchodzi sześć organizacji oddziałowych w: Białymstoku, Gdańsku (z siedzibą w Sopocie), Olsztynie, Piasecznie, Warszawie, Zielonej Górze.

Nasza pomoc kierowana jest do:
  • rodzin osób pozbawionych wolności,
  • dzieci skazanych,
  • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • tymczasowo aresztowanych i skazanych przebywający w zakładzie karnym,
  • zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych,
  • klientów opieki sądowej,
  • osób bezdomnych, bądź zagrożonych bezdomnością,
  • osób, które mogą uniknąć więzienia (są w trakcie postępowania procesowego).